Tiedät mitä naapurissa puhutaan!
Venäjän liiketoimintakulttuuri


Venäjä on mielenkiintoinen maa, jossa asuu sovussa ja yhteisymmärryksessä yli 190 kansalaisuutta (WIKIPEDIA linkki)        Kerromme koulutuksessa Venäjän tavoista, käytännöistä sekä erilaisen käyttäytymisen syistä venäläisessä kulttuurissa. Viittaamme koulutuksen aikana myös Venäjän lainsäädäntöön, sillä lain kirjoittaminen perustuu kansan kulttuuriin ja tapoihin. Samoin historia on tärkeä osa koulutusta, sillä sen avulla voidaan ymmärtää nykypäivän ilmiöitä kuten mistä yksinvaltius on peräisin ja miten se heijastuu yrityksen toiminnassa ja lainsäädännössä nykypäivänä.

 

Koulutuksen tarkoituksena on antaa tietoa juuri asiakasta kiinnostavista aiheista ja vastata juuri asiakasta kiinnostaviin kysymyksiin.

 

 

                                    KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

 1. Yrittäjyyden historia

 2. Havainnoimiskyky

 3. Suhtautuminen kritiikkiin ja arvosteluun

 4. Ajan käsite

 5. Työpäivän kulku

 6. Johdon ja työntekijän suhde

 7. Venäläinen johtaja

 8. Venäläisten vahvuudet ja heikkoudet

 9. Naiset liike-elämässä

 10. Yhteenveto

 11. Kysymysten esittäminen luennoitsijalle

Yhteydenotto

Nimi:

Sähköposti:

Puhelin:

Esitä kysymys:

Uutiset
Venäjän kielen opiskelijoille
Lue lisää  
Venäjän kielen tasotesti
Lue lisää  
Kaikki uutiset