Tiedät mitä naapurissa puhutaan!
Venäjä-aiheiset koulutukset

Venäjä-aiheiset koulutukset

-Venäjän liiketoimintakulttuuri


Venäjä on mielenkiintoinen maa, jossa asuu sovussa ja yhteisymmärryksessä yli 190 kansalaisuutta (WIKIPEDIA linkki).


 Kerromme koulutuksessa Venäjän tavoista, käytännöistä sekä erilaisen käyttäytymisen syistä venäläisessä kulttuurissa. 

Viittaamme koulutuksen aikana myös Venäjän lainsäädäntöön, sillä lain kirjoittaminen perustuu kansan kulttuuriin ja tapoihin. 

Samoin historia on tärkeä osa koulutusta, sillä sen avulla voidaan ymmärtää nykypäivän ilmiöitä kuten mistä Johtajan korkea asema on peräisin ja miten se heijastuu yrityksen toiminnassa ja lainsäädännössä nykypäivänä.

 

Koulutuksen tarkoituksena on antaa tietoa juuri asiakasta kiinnostavista aiheista ja vastata juuri asiakasta kiinnostaviin kysymyksiin.

 

 

                                    KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

 1. Yrittäjyyden historia

 2. Havainnoimiskyky

 3. Suhtautuminen kritiikkiin ja arvosteluun

 4. Ajan käsite

 5. Työpäivän kulku

 6. Johdon ja työntekijän suhde

 7. Venäläinen johtaja

 8. Venäläisten vahvuudet ja heikkoudet

 9. Naiset liike-elämässä

 10. Yhteenveto

 11. Kysymysten esittäminen luennoitsijalle
+Venäjän yrityslainsäädäntö:


Yrittäjyyden peruspilari on lainsäädännön tunteminen ja sen noudattaminen. 


Moni suomalainen yritys kaipaa Venäjän lainsäädännön tuntemusta ja osaamista. 

Yrityslainsäädännön koulutuksessamme kerromme käytännönläheisesti ja yksinkertaisesti Venäjän keskeisistä yrityslainsäädännöistä. 

Venäjällä yritystoimintaa sääntelevät pääosin siviilikaari, verokaari, työkaari, rajavastuuyhtiölaki sekä osakeyhtiölaki, joihin myös koulutuksemme keskittyy.  

Käsittelemme mm. miten lait syntyvät Venäjällä askel askeleelta ja minkälainen on niiden välinen hierarkia.

 

Kuulijat osallistuvat koulutuksessa käytännönläheisiin tehtäviin yrityksen perustamisprosessista sekä lainsäädännön vaatimista taustaselvityksistä

 

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ  

 1.  Lain synty Venäjällä

 2. Tärkeimmät lainsäädökset liike-elämässä

 3. Yrityksen rekisteröintiä ja toimintaa säätelevät lait

 4. Rajavastuuyhtiö, Lisävastuuyhtiö, Osakeyhtiö, Toiminimi.

 5. Sopimusmuodot ja niitä säätelevät pykälät

 6. Sopimuksen valmisteluprosessi, Mitä pitää muistaa.

 7. Kirjallisen sopimuksen laatiminen ja allekirjoittaminen

 8. Yleinen ja kevennetty verotusjärjestelmä

 9. Muut verotusjärjestelmät

 10. Yhteenveto

 11. Kysymysten esittäminen luennoitsijalle 

+Venäjän sopimuslainsäädäntö:

Sopimusten laatimisesta Venäjällä kulkee joukko legendoja ja tarinoita. 


Joukossa on hyviä ja huonoja esimerkkejä. 

Koulutuksessa murramme näitä stereotyyppejä käyttäen pohjana siviilikaaren toista osiota joka käsittelee sopimuksia ja niiden muotoja. 


Käymme yksityiskohtaisesti läpi jokaista osallistujaa kiinnostavia sopimusmuotoja rahtikuljetuksesta yrityksen osto- ja myyntisopimuksiin. 

Tutustumme koulutuksen puitteissa myös sopimusluonnokseen, joka käydään läpi kohta kohdalta. 


Keskitymme erityisesti niihin kohtiin, joiden tulisi löytyä jokaisesta sopimuksesta. 

Kerromme myös allekirjoituksen ja leiman välttämättömyydestä nojaten rajavastuuyhtiölakiin (mom. 5 § 2) ja osakeyhtiölakiin (mom. 7 § 2)

+Yhteistyökumppanin taustaselvitys:

Ei ole salaisuus, että liiketoiminnassa Venäjällä verkosto on hyvin tärkeä ja sen ylläpitäminen vieläkin tärkeämpää. 


Mistä moinen ajatus sitten on peräisin? 

Tämä venäläisen liikekulttuurin historiallinen ominaispiirre juontaa juurensa 1500-luvun vanhauskoisiin kauppamiehiin ja elää tänäkin päivänä voimakkaana heijastuen myös nykyiseen lainsäädäntöön. 


Sovussa ja yhteisymärryksessä toimimisen edellytyksenä on, että yhteistyön alussa tehdään kattava ja selkeä taustaselvitys yhteistyökumppanista. 


Tähän on monta eri keinoa, kuten erilaiset hyödylliset nettisivustot, katukuvakartta sekä Venäjän verohallinnon antama kaupparekisteriote. 


Koulutuksemme tarjoaa vinkkejä taustaselvityksen tekemiseen sekä nostaa esille asioita, jotka on hyvä ottaa huomioon selvitystä tehtäessä.

+Räätälöi itse oma koulutus:


Haluamme tarjota asiakkaalle koulutusta, joka vastaa hänen odotuksiaan ja tarpeitaan. 


Ennen koulutuksen järjestämistä valmistelemme koulutuksen sisällön huolellisesti yhteistyössä asiakkaan kanssa. 

Annamme osallistujille mahdollisuuden ilmaista omia toiveitaan ja kysymyksiään luennoitsijalle jo etukäteen, mikä mahdollistaa paremmin kohdistetun ja osallistujille antoisamman koulutuksen. 


Toteutamme kaikki koulutukset asiakkaan määrittämien aikarajoitusten mukaan asiakkaan ilmoittamana ajankohtana.


Koulutusten metodi perustuu samaan Interactive & Cognitive –metodiin, jota käytämme myös venäjän kielen opetuksessa. 


Koulutus mukautuu osallistujien tahtiin ja osallistujat voivat muokata koulutuksen sisältöä paikan päällä kiinnostuksen kohteidensa mukaiseksi. 

Yhteydenotto

Nimi:

Sähköposti:

Puhelin:

Esitä kysymys:

Uutiset
Venäjän kielen opiskelijoille
Lue lisää  
Venäjän kielen tasotesti
Lue lisää  
Kaikki uutiset