Tiedät mitä naapurissa puhutaan!
Lakipalvelut

Lakipalvelut

-Yrityksen rekisteröinti Venäjällä

Vuosien saatossa Venäjän lainsäädäntö on muuttunut enemmän tai vähemmän yritysystävälliseksi. 

Tänä päivänä yrityksen perustaminen Venäjällä yleisimpiin yritysmuotoihin, OOO (rajavastuuyhtiö) tai AO (osakeyhtiö), onnistuu vaivatta, jos noudattaa lakia ja verohallinnon asettamia määräyksiä. 

Yrityksen rekisteröintiä varten tarvitaan seuraavia asiakirjoja:


  1. Hakemus Nro R 11001, notaarin rekisteröimänä
  2. Yhtiöjärjestys, ainoa virallinen perustamisasiakirja
  3. Yksimielisen päätöksen pöytäkirja, jos yrityksellä on yksi perustaja
  4. Perustajien kokouksen pöytäkirja, jos yrityksellä  on useampia perustajia
  5. Perustajien välinen sopimus, yhtiön sisäinen asiakirja

    

Näiden lisäksi täytyy esittää joukko suomalaista emoyhtiötä käsitteleviä asiakirjoja.

       

  1. Kaupparekisteriote tai muu todistus ulkomaalaisen yhtiön rekisteröinnistä.
  2. Ulkomaalaisen pankin selvitys ulkomaalaisen yhtiön maksukyvystä.
  3. Ulkomaalaisen yhtiön verovelvollisuutta todistava asiakirja.
  4.  Asiakirjat joissa on kirjattu ulkomaalaisen yhtiön johdon valtuudet.
  5. Valtakirja konkreettiselle henkilölle ulkomaalaiselta yhtiöltä.


Haluatteko että yrityksen rekisteröinti olisi vaivatonta? 


Suosittelemme kääntymään asiantuntijan puoleen. 


Olemme auttaneet lukuisia suomalaisia yrityksiä siirtymään Venäjän markkinoille ja hoidamme yrityksen perustamisen kokemuksella ja ammattitaidolla asiakkaan puolesta. 

+Sopimusten tarkastus


Sopimuksen laatiminen ja sopimuksen yleinen kokonaiskuva on olennaisen tärkeä Venäjän kaupassa. 


Tärkeitä ovat myös sopimusehdot. Venäjän sopimuslainsäädäntö on hyvin joustava, ja siviilikaaren toisessa luvussa miltei jokaisen pykälän lopussa lukee ”ellei muuta ole sovittu sopimuksessa” ven. ”если иное не предусмотрено договором”. 


Tämä lauseke antaa periaatteessa vapauden sopia muuta, mutta samalla se myös velvoittaa osapuolia pitämään kiinni sovituista lupauksista eikä viittaaminen pykälään enää onnistu, jos sopimus on solmittu toisin.


Sopimusta laatiessa on siis oltava tarkkana, ja tämän vuoksi neuvommekin aina kääntymään asiantuntijan puoleen, mikäli sopimuksen ehdoista on epävarma tunne. 

Näin säästätte aikaa, resursseja ja ennen kaikkea hermojanne.


Olemme tarkastaneet sopimuksia vuodesta 2010 lukuisille suomalaisille yrityksille ja saaneet paljon kiitosta työstämme. 

Tarkastamme sopimuksenne teidän aikataulunne mukaan luottamuksellisesti ja kommentteineen ja muutosehdotuksineen. 

Tarvittaessa osallistumme myös neuvotteluprosessiin venäläisen yhteistyökumppaninne juristin kanssa.

+Sopimusten laatiminen


Venäjällä sopimukset tulkitaan kirjaimellisesti ja niiden laatimiseen varataan runsaasti aikaa. 


Neuvotteluissa sovitut ehdot on tapana kirjata neuvottelumuistioon, antaa molempien osapuolten tutustua asiakirjaan ja allekirjoittaa neuvottelumuistio. 

Tämä uusi käytäntö on tullut Venäjän liiketoimintakulttuuriin vasta muutamia vuosia sitten. Neuvottelumuistiolla ei ole juridista voimaa, mutta vuonna 2011 neuvottelumuistioon on viitattu todistusaineistona Venäjällä talouskiistoja käsittelevässä korkeimmassa arbitraatio-oikeudessa.


Sopimusta tehtäessä on tapana laatia sopimuksesta malli, joka räätälöidään asiakaskohtaisesti. 

Me pystymme laatimaan tarpeitanne vastaavan mallisopimuksen, jonka voitte lähettää edelleen yhteistyökumppaneillenne tai asiakkaillenne. 

Hyvän liiketoimintatavan mukaisesti Venäjällä myyjä lähettää oman sopimusluonnoksensa, 

johon on lisätty asiakkaan tiedot ja tunnukset.


Tämän jälkeen voimme seurata sopimusehtojen muokkaamista molemminpuolisesti yhdessä teidän kanssanne ja antaa lopullisen näkemyksemme sopimuksesta ennen varsinaista allekirjoitusta.+Muut lakipalvelut

Venäjän lainsäädäntöosaamisemme ei ulotu vain sopimuksiin ja juridisten henkilöiden perustamiseen. 


Myös esimerkiksi työlainsäädäntö, verotus ja tullaus, ovat tiiviisti yhteydessä liiketoiminnan harjoittamiseen Venäjällä.


Meillä on laaja osaaminen ja tietämys nyky-Venäjän lainsäädännöstä, mistä voi olla paljon hyötyä yrityksellenne ja Venäjän toiminnoista vastaavalle yksiköllenne. 


Kuulemme mielellämme teistä ja tarpeistanne henkilökohtaisesti, jotta pystyisimme arvioimaan mahdollisuuksia molemminpuoliseen yhteistyöhön ja räätälöimään juuri teille sopivia palveluita. 


Ensimmäinen tapaaminen on aina veloitukseton, mikäli se ei johda toimeksiantoon.

Yhteydenotto

Nimi:

Sähköposti:

Puhelin:

Esitä kysymys:

Uutiset
Venäjän kielen opiskelijoille
Lue lisää  
Venäjän kielen tasotesti
Lue lisää  
Kaikki uutiset